ആഴ്ച്ച 3 – വായിക്കേണ്ട ലൂക്ക ലേഖനങ്ങൾ

ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വികാസ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലൂക്ക ലേഖനങ്ങൾ

 1. ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രം- വളര്‍ച്ചയുടെ പടവുകള്‍
 2. ജനുവരി 1-ആധുനിക പ്രപഞ്ചശാസ്ത്രത്തിന്റെ ജന്മദിനമായതെങ്ങനെ ? 
 3. നെപ്റ്റ്യൂൺ: നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നും ഗ്രഹത്തിലേക്കൊരു ഉദ്യോഗമാറ്റം
 4. നെപ്റ്റ്യൂൺ കണ്ടെത്തിയ കഥ
 5. എഡ്വിൻ ഹബിളും അനന്ത മജ്ഞാതമവർണനീയമായ പ്രപഞ്ചവും
 6. വില്യം ഹെർഷൽ – നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ
 7. ഗലീലിയോ ഗലീലി
 8. ഹാലിയും ഹാലിയുടെ ധൂമകേതുവും
 9. ഹാരോള്‍ഡ് ഷേപ്‍ലി ആകാശഗംഗയിലെ നമ്മുടെ സ്ഥാനം നിര്‍ണ്ണയിച്ചതെങ്ങിനെ?
 10. ദൃശ്യപ്രകാശ ദൂരദർശിനികളുടെ നാൾവഴികൾ
 11. ആൻഡ്രോമിഡ ഗാലക്സി
 12. ഫെര്‍മിയുടെ പ്രഹേളിക : ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മളൊറ്റക്കാണോ ?

INTERACTVE BOOK

 1. ഐസക് ന്യൂട്ടൺ
 2. ഗലീലിയോ

1 Comment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *