നക്ഷത്ര പരിണാമം – ലൂക്ക ലേഖനങ്ങൾ

ലേഖനങ്ങൾ

 1. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ജനനവും മരണവും
 2. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പാട്ട്
 3. പുനർജ്ജനിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ
 4. നിങ്ങളുടെ ടൂത്ത് പേസ്റ്റില്‍ നക്ഷത്രത്തരിയുണ്ടോ ?
 5. കിനാവു പോലെ ഒരു കിലോനോവ
 6. തിരുവാതിര ‘സുഖം പ്രാപിക്കുന്നു’!
 7. തമോഗര്‍ത്ത ചിത്രവും കേറ്റി ബോമാനും
 8. 51 പെഗാസി – നൊബേല്‍ സമ്മാനത്തിലേക്ക് നയിച്ച നക്ഷത്രം
 9. Pillars of Creation – ഹബിൾ – ജെയിംസ് വെബ്ബ് ചിത്രങ്ങൾ
 10. തമോദ്വാരങ്ങളുടെ ഉള്ളില്‍ സംഭവിക്കുന്നത്‌
 11. വില്യമിന ഫ്ലെമിങ്ങ്: നക്ഷത്രങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം കണ്ടവള്‍…!
 12. ആനീ ജമ്പ് കാനന്‍: നക്ഷത്രങ്ങളെ തരം തിരിച്ചവള്‍…!
 13. വേര റൂബിൻ – ജ്യോതിശ്ശാസ്‌ത്രരംഗത്തെ സംഭാവനകൾ

വീഡിയോ

 1. ബിഗ് ബാംഗ് മുതല്‍ നക്ഷത്ര രൂപീകരണം വരെ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *