ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ കഥ – ലൂക്ക ലേഖനങ്ങൾ

ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ കഥ – ലൂക്ക ലേഖനങ്ങൾ

  1. ദൃശ്യപ്രകാശ ദൂരദർശിനികളുടെ നാൾവഴികൾ
  2. ജെയിംസ് വെബ്ബ് ടെലിസ്കോപ്പ് അപ്ഡേറ്റുകൾ
  3. ഹബ്ബിൾ ടെലിസ്കോപ്പ് വിശേഷങ്ങൾ
  4. അരെസിബോ, അകാലത്തിൽ അന്ത്യം -പകർന്ന അറിവുകൾക്ക് നന്ദി..!
  5. സൂപ്പര്‍ സ്‌പേസ്‌ ടെലസ്‌ക്കോപ്പുകള്‍

FLASH CARD

  1. ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന വാനനിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ

DOCUMENTERY

  1. Eyes on the Skies – ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ 400 വർഷങ്ങൾ – ഡോക്യൂമെന്ററി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *