ആഴ്ച്ച 5 – വായിക്കേണ്ട ലേഖനങ്ങൾ

ജനിതകശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലൂക്ക വീഡിയോകളും ലേഖനങ്ങളും

 1. ലൂക്ക പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ജനിതക ശാസ്ത്ര വിഡിയോ പരമ്പര
 2. മെൻഡലും ഡാർവിനും കണ്ടുമുട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ 
 3. ക്രോമസോമുകളും സൈറ്റോജനിറ്റിക്സും
 4. എന്താണ് ക്രോമസോം
 5. എന്റെ ഇഷ്ട ക്രോമസോം
 6. സൈറ്റോജനറ്റിക്സ് : ക്രോമോസോമുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖ
 7. എപ്പിജെനിറ്റിക്സ് – നേരും പതിരും
 8. പാർശ്വ ജീൻ വിനിമയം
 9. ബാർബറ മക്‌ലിൻറ്റോക്ക് – ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ ഇതിഹാസം
 10. റോസലിന്റ് ഫ്രാങ്ക്ളിന്റെ ഫോട്ടോ 51
 11. റോസാലിന്റ് ഫ്രാങ്ക്ളിന്‍ നൂറാം ജന്മവാര്‍ഷികദിനം
 12. വെറും ഈച്ച നൽകുന്ന ജീവശാസ്ത്രപാഠങ്ങള്‍
 13. മെൻഡലിനു ശേഷമുള്ള ജനിതകശാസ്ത്ര മുന്നേറ്റങ്ങൾ
 14. ഉറുമ്പിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനിലേക്ക് – സോഷ്യോബയോളജി എന്ന വിവാദശാസ്ത്രം
 15. മെൻഡലും ഫിഷറും – ഒരു ശാസ്ത്രവിവാദത്തിന്റെ ചരിത്രം
 16. ജനിതകക്കൂട്ടിലെ മറിമായങ്ങള്‍ -ഡോ. ഷോബി വേളേരി
 17. അമ്മമനസ്സിന്റെ ജനിതക രഹസ്യങ്ങൾ
 18. ജനിതകശാസ്ത്രം ആഴത്തിലറിയാന്‍
 19. ജീൻ തെറാപ്പിയും ജീനോമിക്സിന്റെ ഭാവിയും – ഡോ.ബിനുജ വർമ്മ
 20. ഗ്രിഗർ മെൻഡൽ -പയറുചെടികളെ പ്രണയിച്ച പാതിരി – ഗ്രാഫിക് കഥ
 21. ജെ.ബി.എസ്. ഹാൽഡേൻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *