ജീവപരിണാമം – പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ

പരിണാമം ചോദ്യത്തോൺ – പതിവു ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ വീഡിയോ

 1. പ്ലേലിസ്റ്റ് ഒന്നിച്ച് കാണാം
 2. പരിണാമസിദ്ധാന്തമോ, ഈ ചിത്രം തെറ്റാണ്!
 3. ജീവപരിണാമത്തിലെ ഏറ്റവും സങ്കീർണതയുള്ള ജീവി മനുഷ്യനാണോ ?
 4. ഇപ്പോഴത്തെ കുരങ്ങന്മാരെന്താ മനുഷ്യരാവാത്തേ ?
 5. പരിണാമത്തിന്റെ ഇടനിലഘട്ടങ്ങളിലുള്ള ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ എവിടെ ?
 6. വൈറസിന് പരിണാമം വേഗത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു.. മനുഷ്യരുടെ പരിണാമം വളരെ സമയം എടുക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ?
 7. പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തിന് നമുക്ക് ചുറ്റുപാടും നിന്നുമുള്ള തെളിവുകൾ പറയാമോ ?
 8. കണ്ണുപോലെ സങ്കീർണ്ണമായ അവയവങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി രൂപപ്പെടുമോ ?
 9. മനുഷ്യനും നിയാണ്ടർതാലും കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുമോ ?
 10. പരിണാമം ഒരു സിദ്ധാന്തം മാത്രമല്ലേ, ശാസ്ത്രലോകം പൂർണ്ണമായും അത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ?
 11. ജീവനില്ലാത്ത തന്മാത്രകളിൽ നിന്ന് ജീവനുണ്ടായതെങ്ങനെ ?
 12. മാലിന്യക്കൂമ്പാരത്തില്‍ അടിക്കുന്ന കൊടുങ്കാറ്റ്‌ ഒരു ജെമ്പോ ജെറ്റ്‌ വിമാനം രൂപപ്പെടുത്തില്ലല്ലോ?
 13. കൃത്രിമ കോശമോ കൃത്രിമ ജീവനോ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ ?
 14. ഫോസിലുകളുടെ , ജീവികളുടെ ആകൃതി നോക്കിയാണോ അവ തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം നിർണയിക്കുന്നത്‌ ?
 15. ജീവപരിണാമത്തിൽ മനുഷ്യന് മാത്രം ഇത്ര ബുദ്ധിശക്തിഎങ്ങനെ ലഭിച്ചു ?
 16. ഇന്നത്തെ ഭൂമിയിൽ ഏകകോശ ജീവികൾ സ്വയം രൂപപ്പെടാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ?
 17. സസ്യങ്ങളുടെ പരിണാമത്തെക്കുറിച്ച് പറയാമോ ?
 18. ചൈനയിലെ ആളുകള്‍ ഒരേ നിറക്കാരും നമ്മുടെ നാട്ടുകാ‍ര്‍ പല നിറക്കാരും ആയതെങ്ങനെ ?
 19. മനുഷ്യര്‍ക്ക് ഇപ്പോഴും പരിണാമം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ? മനുഷ്യപരിണാമത്തിന്റെ ഭാവി എന്താണ് ?
 20. കുരങ്ങുകള്‍ പരിണമിച്ച് മനുഷ്യരോട് സാദൃശ്യമുള്ള ജീവികള്‍ രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതുണ്ടോ ?
 21. പല തലമുറകള്‍ കാലുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നാല്‍ കാലുകള്‍ ഇല്ലാതാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടോ ?
 22. ഭാവിയില്‍ കൂടുതല്‍ ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള സൂപ്പര്‍ഹ്യൂമന്‍ ഉണ്ടായവരാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടോ ?
 23. സിക്താണ്ഡം വിഭജിച്ച് പൂര്‍ണ്ണജീവിയായി മാറുന്നത് പരിണാമപ്രക്രിയയുടെ ഉദാഹരണമായി പരിഗണിക്കാമോ ?
 24. ഇപ്പോഴത്തെ ജീവികളില്‍ മ്യൂട്ടേഷന്‍ സംഭവിച്ച് പുതിയ ജീവിവര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ?
 25. മനുഷ്യന് ഭാവിയില്‍ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ബുദ്ധിപരവും ശാരീരികവുമായ മാറ്റങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാവാം ?
 26. മനുഷ്യവര്‍ഗം ഭൂമിയില്‍ നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കപ്പെടാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടോ ?
 27. ഭൂമിയിലല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും ഗ്രഹത്തില്‍ ജീവനുണ്ടാകുമോ ? ആ ജീവന്‍റെ അടിസ്ഥാനം DNA ആകുമോ
 28. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ Inactive ജീനുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു തുടങ്ങിയാല്‍ എന്തു സംഭവിക്കും ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *